Zdravotní problémy zástupce ve vztahu k doručování

Vydáno: 1 minuta čtení

Na základě výše uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že pokud byla výzva k zaplacení soudního poplatku doručována zástupci stěžovatelky do datové schránky v době, kdy pro zhoršený zdravotní stav před smrtí již nemusel být způsobilý se do datové schránky přihlásit a s jejím obsahem se seznámit, nelze výzvu k zaplacení soudního poplatku považovat nadále za řádně doručenou. Postup městského soudu, který zastavil řízení za natolik specifické situace, jak je popsána výše, tak ve svém důsledku vedl k odepření přístupu k soudu (denagatio iustitie). Takový postup nelze akceptovat.

Zdravotní problémy zástupce ve vztahu k doručování
JU