Odmítnutí nároku na odpočet u reverse charge

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 11. 2021 ve věci C-281/20 Ferimet

Odmítnutí nároku na odpočet u reverse charge
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty