Daň z příjmů (vedení daňové evidence)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2021, čj. 8 Afs 233/2019-51

Daň z příjmů (vedení daňové evidence)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů