Neúčinnost zajišťovacího příkazu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 Afs 148/2019-49

Neúčinnost zajišťovacího příkazu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád