Zamezení dvojího nezdanění - aplikace metody prostého zápočtu - dokončení

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 5/2022 na s. 11 Kromě souvislého příkladu, který navazuje na předchozí část příspěvku, se budeme věnovat příjmům ze Slovenska.

Zamezení dvojího nezdanění – aplikace metody prostého zápočtu – dokončení
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta,
Ph.D.,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
Modelový příklad
Právnická osoba (český daňový rezident) obdržela několik zahraničních příjmů (viz Tabulka 1 níže). Celosvětový základ daně uvedený na ř. 220 činí 5 670 340 Kč, celková daň uvedená na ř. 310 je 900 600 Kč. Částky daně zaplacené v zahraničí může poplatník řádně prokázat. Částky jsou uvedeny v Kč.
Země zdroje
Typ příjmu
Výnos
Náklad
Daň zaplacená v zahraničí
SRN
Licenční poplatky (patent)
540 320
89 349
90 400
Polsko
Stálá provozovna
600 450
830 450
120 000
Rakousko
Licenční poplatky (patent)
342 530
56 320
5 000
Ú