Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 6. část

Vydáno: 9 minut čtení

Předkládáme šestou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech bez vypořádání. Závěrem naleznete shrnující test k ověření vašich znalostí.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 6. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 6. – Poskytnuté transfery bez vypořádání
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 6
Bod ČÚS č. 703
Poznámka
Poskytovatel
Účtování transferů bez povinností vypořádání
5.4
Body 5.4.1 a 5.4.2
 
Úvod
Za transfer bez vypořádání považujeme jako poskytovatel takové transfery, kde si schvalující orgán (starosta, rada, zastupitelstvo obce – dále jen „ZO“) nevymíní požadovat vyúčtování poskytnutých prostředků. Můžeme si vymínit konkrétní účel, ale abychom poskytnutý transfer neúčtovali jako transfer s vypořádáním (formou zálohy), musíme poskytovat částku konečnou, nikoliv podléhající vypořádání.
Z pozice poskytovatele mohou nastat u ÚSC nejčastěji následující varianty transferů bez vypořádání:
a)
Poskytnutí peněžního daru dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější