Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 5 minut čtení

Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti novelizace zákona č. 300/2008 Sb. , o elektronických komunikacích a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), který v souvislosti s dlouhodobou snahou státu o větší digitalizaci státní správy a také digitalizaci komunikace mezi soukromoprávními subjekty přináší zásadní změny pro uživatele datových schránek.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Nejvýznamnější změnou účinnou od 1. 1. 2022 je zavedení
fikce
doručení také mezi soukromoprávními subjekty. Dle ustanovení § 18a odst. 3 zákona o elektronických úkonech nyní nov