Výše příspěvku na stravování vedle příspěvku z FKSP

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme příspěvková organizace zřízená statutárním městem. Plánujeme poskytovat místo stravenek peněžitý příspěvek na stravování. Z rozpočtových pravidel 250/2000 Sb. , vyhlášky č. 430/2001 Sb. a zákoníku práce jsou zřejmé maximální limity příspěvku na stravování a příspěvku z FKSP. Je správný výklad, že příspěvek z FKSP nesnižuje podíl maximálního možného nákladu organizace, ale umožňuje snížit náklad zaměstnance? Jinými slovy: v případě hodnoty stravného 150 Kč při maximálním možném nákladu organizace na rok 2022 dle zákoníku práce 82,60 Kč může být vedle tohoto nákladu poskytnut maximální příspěvek z FKSP ve výši 37 Kč a náklad zaměstnance bude 30,40 Kč? Související dotaz: V případě nižšího podílu nákladu organizace např. 60 Kč (u nižší hodnoty stravného) bude možné z FKSP přispět maximálně 27 Kč?

Výše příspěvku na stravování vedle příspěvku z FKSP
Ing.
Zdeněk
Morávek