Finanční plánování z pohledu převodních cen

Vydáno: 7 minut čtení

Transfer pricing, tedy vztahy mezi spojenými osobami, je velmi často o přesném plánování a schopnosti reagovat na náhlé změny, což v dnešní turbulentní době platí možná více než kdy jindy. Blíží se konec prvního pololetí, což často bývá okamžik, kdy dochází k vyhodnocení a zpřesnění podnikových finančních plánů. V dnešním článku se proto krátce zaměříme na plánovací proces z pohledu převodních cen a jeho úskalí.

Finanční plánování z pohledu převodních cen
Martin
Koldinský,
soudní znalec, Rödl & Partner
 
Princip tržního odstupu
Při obchodování se spojenými osobami (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) by měl být účetní jednotkou dodržován tzv. princip tržního odstupu, který říká, že by transakce se spojenými osobami měly být realizovány za rámcově srovnatelných podmínek jako se společnostmi nezávislými.
Dodržování