Finanční plánování z pohledu převodních cen

Vydáno: 7 minut čtení

Transfer pricing, tedy vztahy mezi spojenými osobami, je velmi často o přesném plánování a schopnosti reagovat na náhlé změny, což v dnešní turbulentní době platí možná více než kdy jindy. Blíží se konec prvního pololetí, což často bývá okamžik, kdy dochází k vyhodnocení a zpřesnění podnikových finančních plánů. V dnešním článku se proto krátce zaměříme na plánovací proces z pohledu převodních cen a jeho úskalí.

Finanční plánování z pohledu převodních cen
Martin
Koldinský,
soudní znalec, Rödl & Partner
 
Princip tržního odstupu
Při obchodování se spojenými osobami (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) by měl být účetní jednotkou dodržován tzv. princip tržního odstupu, který říká, že by transakce se spojenými osobami měly být realizovány za rámcově srovnatelných podmínek jako se společnostmi nezávislými.
Dodržování

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů