Otázky a odpovědi: Pořízení dlouhodobého majetku a oprava nároku na odpočet DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Plátce např. v říjnu 2019 pořídil dlouhodobý majetek (vozidlo) se zamýšleným předpokladem použití pro svou ekonomickou činnost (dále jen „EČ“) s nárokem na odpočet daně a zčásti pro osobní spotřebu, např. v poměru 80 % (EČ) a 20 % (osobní spotřeba). V roce 2019 však nárok na odpočet plátce neuplatnil vůbec, protože hodlá vozidlo dovybavit příslušenstvím, aby ho mohl pro EČ vůbec použít. Ustanovení § 75 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “), stanoví tzv. poměrný koeficient a za prosinec 2019 by se prováděla oprava odpočtu. V dalších čtyřech letech by se pak prováděla tzv. úprava odpočtu dle § 78 a násl. zákona o DPH .

Otázky a odpovědi: Pořízení dlouhodobého majetku a oprava nároku na odpočet DPH
Ing.
Václav
Benda
 
var 1)
Pokud plátce nárok na odpočet v poměrné výši za říjen 2019 neuplatnil, může nárok na odpočet daně v poměrné výši uplatnit ještě později, konkrétně v roce 2020, když již upravené vozidlo bude skutečně využito v rámci EČ?

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty