Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 7. část

Vydáno: 12 minut čtení

Předkládáme sedmou část série účtování o transferech u ÚSC, která je zaměřena na konkrétní postupy účtování o poskytnutých transferech s vypořádáním. Závěrem naleznete test k ověření vašich znalostí.

 

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 7. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
Legislativa
ČÚS č. 703
Řešené oblasti v části 7
Bod ČÚS č. 703
Poznámka
Poskytovatel
   
Účtování transferů s povinností vypořádání
5.2
Body 5.2.1 až 5.2.4 (bod 5.2.5 jen pro OSS)
Úvodem
Pokud jako poskytovatel požadujeme po příjemci doložit vyúčtování poskytnutého transferu, účtujeme o transferu s vypořádáním. Transfer s vypořádáním nemáme jako pojem stanoven,
v ČÚS č. 703 najdeme v bodech 5.2.1 až 5.2.5 konkrétní účetní postupy.
Postup účtování dle ČÚS 703
Krok 1: Podrozvaha
Nejprve zachycujeme ke dni podpisu smlouvy (popř. schválení transferu)
podmíněný závazek na podrozvaze
(zápis MD 999 / D účty 914,954,916,956).
Krok 2: Záloha
Pokud poskytnutý transfer podléhá vypořádání, účtujeme
v okamžiku výdaje o záloze na účet 373 nebo 471
(vyúčtování za déle než rok od poskytnutí). Ve výši poskytnuté zálohy odúčtováváme podmíněný závazek z podrozvahy.
U transferů poskytovaných
ex post
, pokud vyúčtování proběhne dříve, než je transfer poskytnut, neúčtujeme o záloze, ale rovnou o předpisu závazku (viz první příklad v části „Dotace“ níže).
Krok 3: Dohadný účet pasivní
Pokud není transfer vyúčtován do konce roku (ve stejném roce, kdy byl přiznán),
účtujeme vždy k 31. 12. až do doby vyúčtování o dohadě zápisem MD 572/D 389.
Dohadnou položku tvoříme dle informace o čerpání od příjemce.
Krok 4: Vypořádání transferu
V bodech 5.2.2 a 5.2.3 ČÚS č. 703 je řešen
účetní postup vypořádání
(předpis závazku, zúčtování záloh a dohadných účtů, případné přeplatky či nedoplatky):
a)
V okamžiku vypořádání účtujeme o předpisu závazku
zápisem MD 389 ve výši dohadné položky (­pokud byla účtována), MD 572 ve výši zbytku (co nebylo dohadováno)/D 34x v konečné výši
dotace
Poznámka:
Pokud vznikne rozdíl od dohady, zúčtovává se jednorázově do nákladů na str. MD nebo D účtu 572, viz příklady níže.
b)
Zároveň s účtováním o předpisu závazku
zúčtováváme veškeré zůstatky spojené s transferem:
-
Vyúčtování záloh k datu předpisu závazku zápisem MD 34x/D 373 (471), případný doplatek účtujeme MD 34x/D 231, přeplatek přijímáme MD 231/D 373 (471).
Poznámka:
Pokud přijímáme přeplatek, musíme zálohy zúčtovat jen ve výši konečné výše
dotace
.<