Snížená sazba u údržby výtahů

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. 5. 2022 ve věci C-218/21 DSR – Montagem e Manutençao de Ascensores e Escadas Rolantes

Snížená sazba u údržby výtahů
Ing.
Jan
Rambousek,<