Mimoškolní aktivity nejsou výchovou a vzděláváním

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. 4. 2022 ve věci C-612/20 Happy Education

Mimoškolní aktivity nejsou výchovou a vzděláváním
Ing.
Jan
Rambouse