Daňové řízení (náhrada ušlého výdělku za dobu na cestě ke správci daně a zpět)

Vydáno: 4 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2022, čj. 1 Afs 323/2021-30

Daňové řízení (náhrada ušlého výdělku za dobu na cestě ke správci daně a zpět)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší sp