Daň z přidané hodnoty (podklady získané v rámci mezinárodní správní spolupráce)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2022, čj. 10 Afs 127/2021-70

Daň z přidané hodnoty (podklady získané v rámci mezinárodní správní spolupráce)
JUDr.
Milan
Podhrázký,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád