Zkušební doba

Vydáno: 1 minuta čtení

Prodloužení zkušební doby připadá v úvahu jen ze zákona, nelze tak učinit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dle ustanovení § 35 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zkušební doba se prodlužuje „o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené“.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce