Vstupní cena nemovitostí

Vydáno: 2 minuty čtení

Nepodnikatel vlastní dvě nemovitosti. Jednu v roce 2010 koupil a druhou v roce 2010 získal v dědictví. Od roku 2013 obě nemovitosti pronajímá a příjmy daní v § 9 ZDP . Od roku 2013 uplatňoval paušální výdaje ve výši 30 %. Nyní v roce 2022 by chtěl uplatňovat skutečné výdaje a obě nemovitosti začít odpisovat. Odpisy stanoví v 1. roce odpisování. Vstupní cena u nemovitosti nabyté úplatně bude pořizovací cena [§ 29 odst. 1 písm. a ZDP ]. Vstupní cena u nemovitosti nabyté bezúplatně bude reprodukční cena stanovená k 1. 1. 2013 k zahájení nájmu [§ 29 odst. 1 písm. e) , d) ZDP ]. Je naše úvaha správná?

Vstupní cena nemovitostí
Ing.
Jiří