Odměna jednateli za výkon funkce

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o. vyplácí na základě smlouvy pravidelnou měsíční odměnu jednateli ve výši 2 950 Kč hrubého. Z této částky odvádí zdravotní pojištění a srážkovou daň. Neplatí sociální pojištění. Prosím o informaci, jakou maximální částku je možné v roce 2022 jednateli měsíčně vyplácet, aby tato odměna podléhala nadále jen zdravotnímu pojištění a srážkové dani. Jiná s. r. o. má jednoho jednatele, který je zaměstnancem společnosti a dostává pravidelnou měsíční mzdu. Je možné, aby si jednatel uzavřel se společností smlouvu o výkonu funkce jednatele a dostával mimo mzdu odměnu jako jednatel, která by byla také do max. možné částky a platil by z ní jen zdravotní pojištění a srážkovou daň nebo to už není možné, když pobírá mzdu jako zaměstnanec?

Odměna jednateli za výkon funkce
Ing.
Jiří
Vychopeň
Odměna jednatele za výkon funkce nepodléhá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na