Judikatura v daňové praxi

Vydáno: 6 minut čtení

Když jsem si jako první přečetla výrok Soudního dvora ve výše uvedené věci, nechápala jsem, v čem vlastně mohl být problém, aby se tím vůbec zabýval Soudní dvůr. Kouzlo je ukryto v detailu, kterým je skutečnost, že původní příloha IV bod 2, směrnice Rady 2006/112/ES zněla: „renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů“ (tento termín je vložen do přílohy III bod 10a směrnice o DPH ).

Judikatura v daňové praxi
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s.r.o.
V českém zákoně č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „český zákon o DPH“), máme definovaný termín obytný prostor jako byt, ale termín „soukromý byt“ případně „soukromý obytný byt“ český zákon o DPH nepoužív&aac

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty