Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 8. část

Vydáno: 13 minut čtení

Předkládáme poslední část osmidílné série účtování o transferech u ÚSC. V předchozích sériích jsme se zabývali obecnými pravidly i konkrétními postupy účtování o transferech v souladu s ČÚS č. 703. V poslední části se podíváme na ustanovení ostatních ČÚS ve vztahu k transferům. Závěrem naleznete opět shrnující test k ověření vašich znalostí.

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti – 8. část
Bc.
Klára
Vavrišinová
 
Základní výklad a otázky k části 8. – Ostatní ČÚS ve vztahu k transferům
 
Úvod
Transfery se zabývá především ČÚS č. 703, okrajově se jimi zabývají i další ČÚS, níže si rozebereme konkrétní ustanovení.
 
ČÚS č. 701
6.7.
Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den.
Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí
.
V souladu s bodem 6.7 si můžeme stanovit významnost pro účtování na podrozvaze. Z poslední věty daného ustanovení ale vyplývá, že významnost nelze aplikovat u transferů, které jsou, byť jen částečně spolufinancované ze zahraničí.
Významnost proto nemůžeme aplikovat na transfery účtované na účty 913 (953) a 914 (954), ale ani na transfery s podílem EU účtované na účet 915 (955).
 
ČÚS č. 706
3.9.
V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o:
a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403-Transfery na

Související dokumenty