Pořádání táborů neziskovou organizací a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Náboženská obec pořádá tábor pro děti svých členů, věřících. Za tábor vybírá poplatek. Náklady jsou vyšší než výnosy (vybrané poplatky). Budou se vybrané poplatky počítat do obratu DPH? V případě, že by se náboženská obec stala plátcem DPH, bude se z poplatků odvádět DPH? Byla by situace jiná, kdyby vznikl zisk (náklady by byly nižší než vybrané poplatky)? Lišila by se sit ­ua­ce, kdyby tábor pořádala odborová organizace pro děti svých členů, odborářů?

Pořádání táborů neziskovou organizací a DPH
Ing.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty