Daň z příjmů (zneužití práva)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2022, čj. 10 Afs 289/2021-42

K předpisům: