Daň z přidané hodnoty (právo nakládat s věcí jako vlastník)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2022, čj. 8 Afs 15/2020-85

Daň z přidané hodnoty (právo nakládat s věcí jako vlastník)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správn