Specifika používání služebních vozidel aneb co nového v daních

Vydáno: 8 minut čtení

Bez ohledu na ekonomický růst či recesi je získávání nových kvalitních a loajálních zaměstnanců pro zaměstnavatele zpravidla spojeno s velkými obtížemi. Do „boje“ je tedy nutné zapojit všechny možné i nemožné nástroje. Kromě dobrých mzdových podmínek je nutné přicházet i s další škálou nepeněžních benefitů. A právě jedním z takových (zaměstnanci velmi oceňovaných) benefitů je i poskytnutí automobilu zaměstnancům pro služební i soukromé účely. Cílem následujícího příspěvku je poukázat na novinky v této oblasti z nich vyplývající výhody na straně zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Specifika používání služebních vozidel aneb co nového v daních
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 - Rödl & Partner Tax, k. s.
Zákon o daních z příjmů platný do 30. 6. 2022
Zákon o daních z příjmů stanoví, že jestliže zaměstnavatel poskytuje svému zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k používání nejen pro služební, ale i soukromé účely, považuje se tento benefit za nepeněžní příjem zaměstnance.1) Výše nepeněžního příjmu zaměstnance se stanoví ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Je přitom irelevantní, zda zaměstnanec takto poskytnuté vozidlo reálně skutečně k soukromým účelům použije, či nikol