Použití režimu reverse charge u neplátce DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 6. 2022 ve věci C-146/21 DGRFP Bucureşti

Použití režimu reverse charge u neplátce DPH
Ing.
Jan
Ramb

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty