Uplatnění nároku na odpočet po prekluzi

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-194/21 Staatssecretaris van Financiën