Místo zdanitelného plnění v případě řetězových dodávek

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 7. 2022 ve věci C-696/20 Dyrektor Izby Skarbowej w W.

 

M

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty