Oprava zemědělského stroje při škodní události - spoluúčast

Vydáno: 5 minut čtení

Jsme firma, která poskytuje a prodává zemědělské a stavební stroje a poskytuje záruční i pozáruční servis. Za účelem zvýšení zájmu nových zákazníků o koupi strojů chceme ve spolupráci s financující bankou prezentovat zákazníkům následující produkt s těmito podmínkami: 1. Zajistíme zákazníkovi financování stroje úvěrem, 2. součástí smlouvy o financování stroje je strojní a havarijní pojištění stroje - hradí si zákazník, 3. po dobu financování stroje budou veškeré opravy a servis prováděny v našem servisu, 4. v případě škodní události na stroji bude v pojistné smlouvě sjednána spoluúčast 10 000 Kč nebo 10 % v případě překročení výše škody nad stanovený limit např. 200 000 Kč, 5. zákazníkovi při servisní opravě stroje na pojišťovnu (škodní událost) bude vystavena faktura za opravu, zákazník uhradí DPH, pojišťovna uhradí pojistné plnění, spoluúčast by měla jít za námi. Lze vůbec takové smluvní podmínky sjednat? Pokud ano, jak se pak na faktuře „zbavíme“ pohledávky za zákazníkem z titulu jeho spoluúčasti? Kam odúčtujeme? Bude odúčtovaná spoluúčast daňovým nákladem?

Oprava zemědělského stroje při škodní události – spoluúčast
Ing.
Martin
Děrgel
Smluvní strany se mohou dohodnout na čemkoli, co zákony nezakazují a nepříčí se dobrým mravům. Složitější pak ale bývá dilema, jak to pak zaúčtovat a daňově posoudit. V dotazovaném případě to nevypadá složitě. Zkrátka oprava bude zákazníkovi fakturována v plné ceně a také takto zaúčtována do zdanitelných výnosů, obvykle na MD 311/D

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty