Dovoz zboží v celních předpisech - znáte nejdůležitější pojmy a jejich aplikaci do praxe

Vydáno: 11 minut čtení

Právní předpisy EU pro všechny členské státy sjednocují povinnosti pro ty, kdo vyváží i dováží zboží. Zatímco vývoz vně EU je oproštěn od fiskální zátěže v podobě uvalení cel, tak na dovoz do EU je ve vybraných celních režimech uvaleno dovozní clo a také vzniká povinnost uplatnit DPH z dovezeného zboží. Správné uplatnění celních předpisů při dovozu rozhodne o tom, zda jsou v odpovídající výši vyměřeny veškeré berní povinnosti. Znáte nejdůležitější pojmy a jejich aplikaci u vašich dovozů? Můžete se otestovat…

Dovoz zboží v celních předpisech – znáte nejdůležitější pojmy a jejich aplikaci do praxe
Ing.
Vladimír
Zdražil
 
OTÁZKA č. 1:
Dovozem se podle celních předpisů EU rozumí…
a)
přepravení zboží ze třetí země do EU,
b)
přijetí služby ze třetí země do EU,
c)
přepravení zboží ze třetí země do EU pouze za předpokladu, že jde o kupní smlouvu. Tj., že prodávající uzavřel s kupujícím z EU kupní smlouvu, na základě které dojde k převodu práva nakládat s předmětem koupě jako vlastník.
Správná odpověď: a).
Definice dovozu z pohledu celních předpisů závazných pro všechny členské státy EU je totožná. Celní správa je povinna ze své statutární podstaty sledovat každé zboží ze třetí země do EU, což se v praxi děje na základě podání celního prohlášení.
 
OTÁZKA č. 2:
Tuzemská akciová společnost podnikající v oblasti strojírenství se rozhodla posílit svůj strojový park a objednala si v USA obráběcí lis za 1,5 mil. US

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty