Otázky a odpovědi: Darování z pohledu daně z příjmu

Vydáno: 3 minuty čtení

Otec má dvě děti, které chce obdarovat. Vlastní byt, který nechal ocenit. Na základě tohoto posudku chce darovat každému dítěti hodnotu poloviny tohoto bytu. Ale protože nechce, aby děti vlastnily byt každé z jedné poloviny, domluvili se, že první dítě dostane celý byt s tím, že hodnotu poloviny bytu je povinno vyplatit druhému dítěti (tzv. vyrovnání). Považuje se toto vyrovnání také za darování a je osvobozeno od daně z příjmů?

Otázky a odpovědi: Darování z pohledu daně z příjmu
Ing.
Miloš
Longin
 
Odpověď:
Darování je z pohledu daňového práva považováno za bezúplatný