Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 8 minut čtení

Parlamentu ČR byl předložen vládní návrh zákona sněmovní tisk 213/0 (dále jen „návrh“), kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele “) a zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Právní úprava ochrany spotřebitele se tak v blízké době dočká určitých změn, na které je dobré se předem připravit.

Legislativní novinky s komentářem
Emma
Hartingerová,
právní asistentka
Účelem návrhu zákona je zejména transpozice dvou směrnic EU, kterými jsou směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161. Návrh obsahuje škálu změn dotýkajících se spotřebitelského práva, z nichž ty hlavní se projevují v oblastech:
slevových akcí,
spotřebitelských recenzí,
rozdílů u totožn&