Upozornění na zajímavou judikaturu

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na některé zajímavé judikáty z poslední doby, a to zejména judikáty Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“), ale upozorníme i na judikaturu Soudního dvora EU.

Upozornění na zajímavou judikaturu
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Postupně rozebereme tato rozhodnutí:
rozhodnutí NSS sp. zn. 5 Afs 334/2018-34, které se týká pronajímání automatů, zda je možné toto plnění považovat za plnění osvobozené od daně jako nájem nemovitých věcí,
rozhodnutí NSS sp. zn. 4 Afs 264/2018-100, které se týká uplatnění lhůt při doručování datovou schránkou,
rozhodnutí SDEU ve věci C-612/20 Happy Education SRL, které se týkalo osvobození vzdělávacích služeb z pohledu DPH,
rozsudek NSS sp. zn. 3 Afs 184/2020-37, který se týká započítávání příjmů v souvislosti s uplatněním slevy na druhého manžela,
rozsudek sp. zn. 2 Afs 91/2021-42, který se týká porušení rozpočtové kázně.
 
Pronájem prostor a osvobození od daně
Nejprve bychom se zaměřili na
rozhodnutí NSS sp. zn. 5 Afs 334/2018-34 ze dne 13. 12. 2021.
V případu šlo o to, zda pronájem prostor pro výherní automaty lze považovat za nájem nebytových prostor, tedy za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet ve smyslu § 51 odst. 1 písm. e