Legislativní novinky k 30. 9. 2022

Vydáno: 8 minut čtení

Se začátkem podzimu vám v rámci úvodníku opět přinášíme novinky ze světa daní a účetnictví. Zaměříme se zejména na navrhované změny zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty , které jsou v rámci sněmovního tisku 254 aktuálně projednávány v Poslanecké sněmovně, a které by měly nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. V případě DPH se jedná zejména o zvýšení limitu obratu pro plátce DPH a dále o úpravy lhůt a pokut týkající se kontrolního hlášení. U daně z příjmů se krátce zmíníme o změnách v paušální dani, prodloužení mimořádných odpisů nebo o zvýšení limitů u povinnosti podat daňové přiznání v případě fyzických osob.

Legislativní novinky k 30. 9. 2022
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
Navrhované změny v zákoně o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2023
 
Zvýšení limitu ročního obratu pro registraci k DPH
S cílem snížení administrativní zátěže je navrhováno zvýšení limitu ročního obratu pro vznik plátcovství k dani z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil Kč.
 
Úprava způsobu reakce na výzvu k podání kontrolního hlášení
V současné době je v