Prokázání přijetí plnění platbou na účet

Vydáno: 2 minuty čtení

Za této situace bylo možné účinně zpochybnit souvislost mezi příslušnými platbami připsanými na soukromý účet stěžovatele a fakturami vystavenými společností FVE Masečín jen v případě, kdyby správce daně prokázal, že tyto účetní doklady nebyly vůbec vydány, že společnost FVE Masečín na jejich základě neobdržela příslušné peněžní prostředky ze stěžovatelova bankovního účtu nebo že tyto finanční prostředky přijala od daňového subjektu na základě jiného právního titulu, například v rámci jejich vzájemného obchodního vztahu.

Prokázání přijetí plnění platbou na účet
JUDr.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád