Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

Od 15. 8 2022 je možné žádat o jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi ve výši 5 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 mil. Kč hrubého.

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě
Bc.
Markéta
Horská,
Ing. Bc.
Michaela