Prodej nemovitosti vložené do majetku v rámci složení základního kapitálu

Vydáno: 4 minuty čtení

U společnosti s ručením omezeným byla část základního kapitálu vložena formou nemovitosti. Nemovitost byla při jejím vložení ohodnocena soudním znalcem. Nyní cca po roce se vedení rozhodlo nemovitosti prodat, a to za cenu obvyklou (tržní). Původním posudkem byla nemovitost ohodnocena na cca 60 mil. Kč (metodou hodnotovou podle její velikosti, zastavěné plochy atd.). Nyní byl ale zpracován znalecký posudek odhadcem podle zákona o oceňování majetku (metodou výnosově-tržní). Dle tohoto aktuálního posudku činí ale aktuální tržní hodnota pouze cca 22 mil. Kč. Je ztráta způsobená prodejem nemovitosti (jakožto rozdíl mezi výnosem z prodeje 22 mil. Kč a cenou, za kterou byla nemovitost vedená v majetku s. r. o., tedy 60 mil. Kč) daňově uznatelná?

Prodej nemovitosti vložené do majetku v rámci složení základního kapitálu
Ing.
Martin
Děrgel
Jednatel (jednatelé) by si měli velmi dobře rozmyslet, jestli schválí popisovaný obchod – prodej nemovité věci za cenu hluboko pod jejím účetním oceněním. P