Novinky z dílny českých soudů aneb jejich zajímavé rozsudky z oblasti daní v 2022

Vydáno: 13 minut čtení

Je zcela v pořádku, že orgány Finanční správy ČR mají právo kontrolovat daňové subjekty a plnění jejich povinností. Nicméně jakákoliv tato aktivita by měla být prováděna v souladu s platnou právní úpravou. Není tedy s podivem, že mnohé spory mezi orgány státní správy a daňovými subjekty končí až u příslušných soudů. A právě zajímavým rozsudkům z daňové oblasti je věnován můj dnešní příspěvek. Pojďme se tedy zaměřit na to, co je nového a dle mého názoru zajímavého z dílny našich tuzemských soudů či soudů Evropské unie.

Novinky z dílny českých soudů aneb jejich zajímavé rozsudky z oblasti daní v 2022
Ing.
Petr
Koubovský,
daňový poradce, č. osv. 3891 – Rödl & Partner Tax, k. s.
N1
 
Použitelnost záznamů Policie ČR o pohybu motorového vozidla
1) Používání motorového vozidla zaměstnanci společnosti pro soukromé či služební účely je v praxi celkem frekventované. Tento zaměstnanecký benefit však s sebou přináší celou řadu daňových implikací – daní z příjmů právnických osob a daní ze závislé činnosti počínaje a daní z přidané hodnoty konče.
Stěžejním, zásadním a vlastně jediným důkazním prostředkem pro správné posouzení z daňového hlediska je pak průkazná a nezpochybnitelná evidence údajů v knize jízd předložená daňovým subjektem.
V daném rozsudku se Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) zaobíral otázkou oprávněnosti správce daně využít záznamy Policie ČR o pohybu motorového vozidla daňového subjektu. Důvodem pro vyžádání si těchto údajů od policie byly pochybnosti správce daně o správnosti vedených údajů v knize jízd. Údaje ze systému Automatické kontroly vozidel obsahují mimo jiné registrační značku motorového vozidla, datum a čas průjezdu, označení senzoru průjezdu, černobílou fotografii registrační značky a černobílou fotografii samotného motorového vozidla.
NSS neakceptoval námitky daňového subjektu, že policie není oprávněna na žádost správce daně shromažďovat údaje o vozidlech pro účely daňového řízení a potvrdil vyjád