Daň z příjmů (odpočet na podporu výzkumu a vývoje)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2022, čj. 8 Afs 170/2020-49

Daň z příjmů (odpočet na podporu výzkumu a vývoje)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší sp

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů