Daňová exekuce (dražba nemovité věci)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2022, čj. 10 Afs 33/2021-32

Daňová exekuce (dražba nemovité věci)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyšší správní soud