Otázky a odpovědi: DPH a obec jako neplátce DPH - pozemky a jejich prodej

Vydáno: 2 minuty čtení

Obec, neplátce DPH, zahrnula do územního plánu výstavbu nových rodinných domků. Pozemky, na nichž budou rodinné domky stát, obec buď vlastnila, nebo je odkoupila, případně směnila. Veškeré pozemky jsou zaúčtovány do dlouhodobého majetku. Bylo provedeno zasíťování stavebních pozemků a uzavřeny smlouvy o jejich prodeji. V průběhu této investiční akce se obec stala plátcem DPH a v té souvislosti máme následující dotazy: – Budou prodeje stavebních pozemků zahrnuty do výpočtu obratu pro účely DPH? – Bude možné uplatnit odpočet u inženýrských sítí? – Je vydán pokyn, případně stanovisko GFŘ nebo MF ke komplexní problematice prodeje pozemků u obcí, případně kde byl zveřejněn?

Otázky a odpovědi: DPH a obec jako neplátce DPH – pozemky a jejich prodej
Ing.
Václav

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty