Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a související dopady na podnikatele

Vydáno: 10 minut čtení

Velmi diskutovaným tématem posledních pár měsíců je snaha zákonodárců o navýšení limitu, který zakládá povinnost pro registraci k dani z přidané hodnoty. Je však nutné si uvědomit, že novela, která má měnit nejen limit pro registraci k DPH, ale i například paušální daň, je prozatím ve stavu projednávání, není tedy zatím účinná. Vzhledem k blížícímu se termínu (1. 1. 2023), od kterého se změny promítnou v případě přijetí novely v navrhovaném znění, je příhodné sledovat aktuální vývoj. Není důvod předpokládat velké změny v novele oproti současné navrhované verzi, která je po prvním čtení v poslanecké sněmovně. Konkrétně se jedná o Sněmovní tisk č. 254/0. Nepochybně hlavní změnou, která se dotkne velkého množství podnikatelů, je navýšení výše zmíněného limitu pro registraci k dani z přidané hodnoty. Důvodová zpráva k novele zákona uvádí u navýšení maximálních příjmů u paušální daně na 2 000 000 Kč možnost se nově registrovat pro cca 60 000 živnostníků. Lze tedy předpokládat, že navýšení limitu registrace k dani z přidané hodnoty bude mít ještě větší vliv z důvodu ovlivnění i obchodních korporací (paušální daň je uzpůsobena pouze pro OSVČ). Vzhledem k celkovému vývoji ekonomiky a v posledním roce i vysoké inflaci se jedná o vcelku pochopitelný krok. Současný limit 1 000 000 Kč, což odpovídá cca 35 000 eur, byl stanoven v roce 2004 a od té doby neprošel tento limit žádným vývojem.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a související dopady na podnikatele
Bc.
Michal
Dvořák
 
Konkrétní dopady na poplatníky
Každá novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), má jistý dopad na všechny daňové poplatníky, a to především z důvodu, zda osobě povinné k dani nevznikla povinnost související se změnou zákona. V případě současné navrhované novely by měly být na pozoru především osoby, které mají obrat v rozmezí od jednoho do dvou milionů korun a musí tím pádem řešit, zda se musí registrovat dle zákona o dani z přidané hodnoty. Samotné navýšení zákonného limitu pro registraci na 2 000 000 Kč není něco, co by mělo být více rozváděno. Navýšení