Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

Vydáno: 5 minut čtení

V létě letošního roku vláda předložila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 ZDPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Změna by měla platit od 1. 1. 2023, nicméně novela zákona prošla prozatím druhým čtením v Poslanecké sněmovně, a tak není stále zcela jisté, jak bude tato novela finálně vypadat.

Změna limitu pro povinnou registraci k DPH
Ing.
Lucie
Kořínková
Jak už bylo zmíněno, novým návrhem novely zákona by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce k DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Obrat pro povinnou registraci 2 mil. Kč je stanoven za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Definice obratu a jeho výpočet zůstávají beze změny.
Obratem se pro účely

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty