Stravenkový paušál - nový limit pro osvobození

Vydáno: 2 minuty čtení

Od roku 2021 mají zaměstnavatelé možnost poskytovat příspěvek na stravování svým zaměstnancům i v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Stravenkový paušál – nový limit pro osvobození

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů