Změny v oblasti paušální daně od roku 2023

Vydáno: 13 minut čtení

Od nového roku čekají daňové poplatníky poměrně velké změny (pokud navrhovaná novela zákona o daních z příjmů , která je aktuálně projednávána Poslaneckou sněmovnou ČR, úspěšně projde legislativním procesem), přičemž jednou z těchto změn je stanovení nových pravidel a pásem pro vstup a uplatňování paušálního režimu. Tato změna nebyla vyvolána potřebou předešlá pravidla měnit, ale souvisí s jinou projednávanou daňovou změnou, a to konkrétně navýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že stávající i budoucí pravidla pro vstup do paušálního režimu nepovolují poplatníkům, aby byli plátci DPH, chtěl zákonodárce udržet logiku této spojitosti a bylo navrženo navýšení nejen limitu pro povinnou registraci k DPH, ale souvztažně i maximální povolený limit příjmů pro vstup do paušálního režimu.

Změny v oblasti paušální daně od roku 2023
Michal
Dvořák
 
Základní informace o dosavadním paušálním režimu
Prvně je důležité si připomenout základní principy fungování paušálního režimu. Do paušálního režimu se může registrovat každá fyzická osoba samostatně výdělečně činná, pokud splní podmínky dle § 7a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), které jsou následující:
a)
má pouze:
1.
příjmy ze samostatné činnosti nepřevyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy podle bodů 2 až 4,
2.
příjmy od daně osvobozené,
3.
příjmy, které nejsou předmětem daně,
4.
příjmy, ze kterých je daň vybírána srá&

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů