Otázky a odpovědi: Převod členských práv a povinností v družstvu a DPH

Vydáno: 2 minuty čtení

V odborné literatuře pro realitní kanceláře se objevuje informace, že realitní kancelář jako plátce DPH nemusí u provize (odměny) za zprostředkování prodeje (převodu členských práv a povinností) u družstevního bytu odvádět DPH, neboť družstvo vlastnící byty je obchodní korporace. Jedná se tedy o zprostředkování prodeje podílu v obchodní korporaci, které je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet. Tato informace vychází z § 54 odst. 1 písm. y) zákona č. 325/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH “). Dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je osvobozeným plněním převod podílů v obchodních korporacích a v návaznosti na to pak dle § 54 odst. 1 písm. y) zákona o DPH je od DPH osvobozeno sjednání nebo zprostředkování tohoto převodu. Je tato informace pro realitní kanceláře správná? Moje pochybnost vychází z toho, že aby se mohlo jednat o zprostředkování převodu podle § 54 odst. 1 písm. y) zákona o DPH , musí se jednat o zprostředkování finanční činnosti podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o DPH . Podle mého názoru je třeba vnímat rozdíl mezi osvobozeným prodejem podílu v obchodní korporaci a prodejem, který není ekonomickou činností, a tedy vůbec není předmětem DPH. Domnívám se, že převod členských práv a povinností v družstvu u osoby, která vlastní družstevní byt za účelem bydlení, není ekonomickou činností, tedy se nejedná o osvobozený prodej podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o DPH a nelze pak ani zprostředkování tohoto prodeje podřadit pod § 54 odst. 1 písm. y) zákona o DPH a osvobodit od DPH.

Otázky a odpovědi: Převod členských práv a povinností v družstvu a DPH

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty