Sleva na pojistném pro zaměstnavatele

Vydáno: 7 minut čtení

S účinností od 1. 2. 2023 se zavádí sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele zákonem č. 216/2022 Sb. , kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákona o pojistném“). Cílem této úpravy je podpořit zaměstnávání na zkrácený pracovní úvazek těch zaměstnanců, kteří obtížně hledají uplatnění na pracovním trhu. Sleva proto náleží zaměstnavateli jen na stanovený okruh zaměstnanců (jen na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru) a při splnění stanovených podmínek. Nepodporují se proto všechny zkrácené pracovní úvazky, v zákoně se pamatuje i na souběhy zaměstnání u téhož zaměstnavatele nebo i u různých zaměstnavatelů.

Sleva na pojistném pro zaměstnavatele
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Zaměstnanci, na které se sleva může uplatňovat
Zaměstnavatel může uplatnit slevu jen na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. U zaměstnance musí být splněna některá z podmínek stanovených v § 7a odst. 1 zákona o pojistném. Jde o zaměstnance, kteří jsou starší
55 let
, nebo
pečují o dítě
mladší 10 let nebo
pečují o osobu blízkou
závisl