Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023 v návaznosti na průměrnou mzdu

Vydáno: 8 minut čtení

Od 1. 1. 2023 se mění hranice příjmů platná v nemocenském a důchodovém pojištění a v pojistném na sociální pojištění, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy. K valorizaci těchto hranic příjmů dochází každoročně vždy od 1. 1. Dnem 1. 2. 2023 nabývá účinnosti zákon, kterým se zavádí sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele na zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem. Jsou navrhovány další změny, jejich účinnost se předpokládá v průběhu roku 2023; informace o nich bude uveřejněna až po jejich schválení.

Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023 v návaznosti na průměrnou mzda
Ing.
Marta
Ženíšková
 
Průměrná mzda
Průměrná mzda se zvyšuje z 38 911 Kč v roce 2022 na 40 324 Kč v roce 2023. Stanovuje se podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V nařízení vlády č. 290/2022 Sb. jsou uvedeny údaje pro výpočet průměrné mzdy pro rok 2023.
Z výše průměrné mzdy se odvozuje:
výše maximálního vyměřovacího základu,