Nárok na odpočet v případě úpadku prodávajícího

Vydáno: 5 minut čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. 9. 2022 ve věci C-227/21 HA.EN.

Nárok na odpočet v případě úpadku prodávajícího
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty