Místo zdanitelného plnění u dopravního prostředku

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 9. 2022 ve věci C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)

Místo zdanitelného plnění u dopravního prostředku
Ing.
Jan
Rambousek,