Definice poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní nebo jiné podobné služby

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. 8. 2022 ve věci C-267/21 Uniqa Asigurări

Definice poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní nebo jiné podobné služby
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty